Inbrottslarm när man råkar ut för inbrott

Inbrottslarm när man råkar ut för inbrott

Nästan alla personer som råkar ut för inbrott bestämmer sig för att köpa ett inbrottslarm. Ett inbrottslarm kan vara ett bra sätt att skydda sin familj och sin bostad och att öka tryggheten. Många företag som till exempel försäkringsbolag, hotell och bankkontor har alltid inbrottslarm installerade i sina lokaler. När man ska sätta upp ett inbrottslarm för företag bör man noga planera och tänka igenom vad i lokalerna som man vill skydda. Det gäller att identifiera svaga punkter som fönster, balkongdörrar och ytterdörrar, dessa ställen kan behöva ett extra skydd i form av ett skalskydd. 

Många fördelar med inbrottslarm 

Försäljningen av inbrottslarm har gått stadigt uppåt under många år och det är sant att ett inbrottslarm har många olika fördelar. Det är avskräckande, särskilt effektivt blir det om man sätter upp speciella larmskyltar som visar att bostaden eller lokalen är larmad. Om ett inbrottsförsök skulle ske så kommer det att upptäckas mycket fortare jämfört med om det inte fanns något inbrottslarm. Många inbrottslarm har sirener som ljuder när inbrottslarmet aktiveras och inbrottstjuvarna kommer att bli rädda och fort avsluta sitt intrång. Det finns även tysta inbrottslarm som alltså inte har sirener som tjuter men dessa inbrottslarm är alltid kopplade till en bemanningscentral. 

Certifierade inbrottslarm 

Man bör alltid välja ett certifierat inbrottslarm som ska installeras av en certifierad larminstallatör. Denne ska ha genomgått en utbildning som har gett kännedom om hur inbrottslarm fungerar och om lagar och regler. En larminstallatör får inte förekomma i polisens register. När installationen är färdig ska man alltid be om ett speciellt anläggarintyg där det står vilken typ av inbrottslarm som är installerat och hur det fungerar. Det är viktigt att alla berörda personer vet hur man larmar på och av och också hur man ska reagera om inbrottslarmet skulle aktiveras. 

Vad består att inbrottslarm av? 

Ett inbrottslarm består av många olika dela och komponenter. Det finns alltid en centralapparat som kommunicerar med de olika detektorerna som finns utplacerade i lokalerna eller i bostaden. Centralapparaten tar hela tiden emot information från detektorerna som sedan utvärderas och bearbetas. Det finns också ett antal inbrottsdetektorer som känner av förändringar i området och skickar vidare informationen till centralapparaten. Det kan till exempel röra sig om rörelser. Det finns också en larmsändare som för över alla larmen till en larmmottagare. Alla inbrottslarm har också en manöverpanel som användas för att larma av eller på av de olika användarna .