Få högre lön som psykolog

Hur hög lön en psykolog har varierar och det finns flera faktorer som påverkar. Vissa saker går inte att påverka men det finns även sådant som kan leda till att lönen blir högre – så som att byta arbetsort eller börja arbeta för ett bemanningsföretag.

Faktorer som påverkar lön för en psykolog

Hur mycket du kan få i lön som psykolog skiljer sig och det är svårt att säga en exakt siffra. Flera olika faktorer påverkar – vissa som går att påverka och andra inte.

  • Ålder och erfarenhet – En faktor som är svår att påverka är ”ålder och erfarenhet”. Med åren kommer mer erfarenhet och då blir även lönen högre. Någon som är helt ny inom yrket får, enligt statistik, drygt 30 000 kronor i månaden. Får någon som däremot är mellan 55–64 år och har flera års erfarenhet är den betydligt högre och ligger runt ca 46 000 kr i månaden.
  • Var i landet arbetet utförs – Utbud och efterfrågan är också en faktor som kan påverka lönen. Enligt den statistik som finns på området så är psykologer som arbetar i mellersta Norrland dom bäst betalda i landet medan det är som lägst i Stockholmsområdet. Den som vill ha högre lön kan alltså ha nytta av att byta arbetsort men det är förstås inte ett alternativ för alla.
  • Om arbetet utförs i privat eller offentlig sektor – En tredje faktor är om denne jobbar inom privat eller offentlig sektor. Nivån i den privata sektorn är generellt några tusen högre men det kan förstås skilja sig även här – till exempel beroende på ålder och arbetsort.

Chans att tjäna mer som hyrpsykolog

Förutom att ha tålamod och låta åren gå, eller att eventuellt byta arbetsort, finns ytterligare en väg till högre lön. Det är att börja arbeta som hyrpsykolog eller konsult, i stället för att ha en anställning hos en vårdgivare. Det finns flera bemanningsföretag i Sverige som samarbetar med psykologer och som hjälper olika vårdgivare att tillsätta personal – ibland för långa uppdrag och ibland för korta.

Arbetssättet innebär för dom flesta en högre lön, samtidigt som det ger mer variation och mer frihet över att själv påverka sin arbetssituation. Det går exempelvis att ange vilka veckor eller dagar som jobb önskas samt om även jobb kan tänkas utföras på annan än hemorten.