Frågor kring högre behörighet?

För att kunna få körkort krävs det att man har ett läkarintyg som påvisar att man har förutsättningarna för att klara av att köra fordonet. Med högre behörighet menas C och CE körkort. Det krävs alltså inte dessa speciella läkarintyg om det enbart handlar om A eller B-körkort.

Var kan jag beställa läkarintyg för högre behörighet?

Den allmänna sjukvården vänder sig till personer som har behov av vård. Det är därmed inte generellt hit du vänder dig om du behöver ha specifika intyg – exempelvis läkarintyg för högre behörighet på körkort. Du vänder dig istället till privata hälsocentraler eller läkarcentraler. I Stockholm finns även mottagningar som enbart ger dessa intyg.

Hur bokar jag tid?

Sök upp en läkarmottagning som utfärdar dessa läkarintyg. Kontakta de sedan via mail eller telefon för att boka en tid. En par större läkarcentraler i Stockholm har även manuell tidsbokning via deras hemsida. I detta fall skapar man sig ett konto på hemsidan, loggar in och bokar någon av de lediga tiderna. En smidig tjänst då man när som helst på dygnet kan välja att boka en passande tid.

Vad ska jag tänka på inför min tid?

Kom ihåg de papper du fått från Transportstyrelsen. Det är nämligen på dessa som det framgår vilka prover och tester som ska genomföras. Detta utifrån vilket körkort som ska tas. I det fall du har synnedsättning måste även papper tas med från en optiker som intygar detta synfel. Kom i god tid då uteblivet läkarbesök generellt debiteras om det inte avbokas enligt gällande avtal.

Hur ofta måste förnyelse ske?

Från och med att du är 45 år behöver förnyelse ske av körkortet var femte år. Det är vid dessa tillfällen som läkarintyg för högre behörighet behöver skickas in.

Vad kostar det?

Den privata marknaden är inte reglerad och därmed kan priserna skilja en del mellan de olika hälsocentralerna och läkarmottagningarna. Ett exempel kan tas från Stockholm där ett läkarintyg för högre behörighet kostar 950 kr. Räkna med ungefär 1000 kr.

Källor:
Transportstyrelsen – Här hittas information kring alla krav som gäller för körkort i Sverige.
Två läkarmottagningar i Stockholm – De frågor som nämns ovan är tagna från två olika läkarmottagningar i Stockholm. Det bör därmed kunna klassas som vanligt förekommande frågor.