Undvik fuktskador i huset

Undvik fuktskador i huset

Fuktskador är dyrt och ofta onödigt. Med rätt konstruktion och vid normalt handhavande är det något som inte behöver uppstå. Givetvis kan det uppstå fel i installationer, så som i tvättmaskin, WC eller diskmaskin, exempelvis. Är man orolig för dem är det enkelt, och ganska billigt, att köpa ett vattenlarm och installera det. Genom det smarta hemmet har alla typer av larm blivit väl anpassat till att integreras och säkra hus och hem.

Men mycket handlar givetvis om hur huset är byggt. Ska man bygga ett hus själv har man en rad olika saker att tänka på för att säkra det mot fukt. En faktur är först och främst att marken lutar från huset. En annan faktor är dräneringssystemet, som måste vara korrekt och noggrant utfört. Det här gäller särskilt om marken runt huset har låg genomsläpplighet.

För den som inte planerar att bygga ett hus, utan snarare arbeta förebyggande mot fuktskador, finns det en rad olika åtgärd man kan ta vidta. Som nämnt i inledningen är ett vattenlarm en prisvärd och enkel försäkring mot vattenskador. Det finns många varianter, och beroende på vilken produkt du väljer, kan du komma undan ganska billigt. Enklare modeller av vattenlarm går att hitta på stora kedjor med filialer över hela landet, och dessa kostar sällan mer än ett par hundralappar.

Ett vattenlarm placeras i det område där läckan kan tänkas ske.Vanligt är att man placerar den under diskhon eller nära tvättmaskinen exempelvis. Vill man vara riktigt säker bör man köpa flera. De flesta varianter kommer med en separat larmenhet, som kan placeras där den faktiskt syns och hörs. Vid installation bakom tvättmaskin eller under diskho kan det vara nödvändigt. Utan en separat larmenhet krävs annars en hög ljudstyrka.

Även om man vidtar förebyggande åtgärder, finns risken att man drabbas ändå, eller att man redan är drabbad. Därför är det bra att hålla ögonen öppna för tecken på eventuella fuktskador, och framförallt att man känner till vilka dessa tecken kan vara. Vanligt är att man kan se brunröda fläckar i väggar eller tak, till exempel om en läcka i ett rör har skett. Faktum är att vart tredje badrum i svenska småhus är drabbade – och att en renovering till följd av en skada kan bli mycket kostsam.